วันที่ 16 พฤษภาคม 2553 เวลา 13.00 น. ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำภาคเรียนที่ 1/2553 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอชัยบาดาล

วันพฤหัสบดีที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2553

กิจกรรมห้องสมุด

แนะนำหนังสือเด่น

          

แนะนำหนังสือเด่น

             คนดี ต้องได้รับความนับถือ ความดี ต้องได้รับการเชิดชู

ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอชัยบาดาลร่วมกับห้องสมุดประชาชนอำเภอชัยบาดาลจัดกิจกรรมทำบุญ

         
         เมื่อวันอาทิตย์ที่  16  พฤษภาคม  2553 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยร่วมกับห้องสมุดประชาชนอำเภอชัยบาดาล  จัดกิจกรรมทำบุญสำนักงาน เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่เจ้าหน้าที่  บุคลากรในสำนักงานและถือโอกาสฤกษ์งามยามดีตอนรับการเปิดเรียนวันแรกของนักศึกษาอำเภอชัยบาดาล  โดยนายมานะ  สาสมัคคี ผู้อำนวยการกศน.อำเภอชัยบาดาลมาเป็นประธานในพิธี บรรยากาศในงานเป็นไปด้วยความคึกคัก

วันพุธที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2553

แหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ
น้ำตกวังก้านเหลือง

        สวนรุกขชาติน้ำตกวังก้านเหลือง ซึ่งตั้งอยู่หมู่ที่ 4 ตำบลท่าดินดำ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี เป็นน้ำตกประหลาดที่เกิดขึ้นมาโดยธรรมชาติสร้างสรรค์เป็นพิเศษ น้ำตกแห่งนี้เกิดจากน้ำผุดจำนวนหลายจุดที่ผุด