วันที่ 16 พฤษภาคม 2553 เวลา 13.00 น. ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำภาคเรียนที่ 1/2553 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอชัยบาดาล

วันพุธที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2553

แหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ
น้ำตกวังก้านเหลือง

        สวนรุกขชาติน้ำตกวังก้านเหลือง ซึ่งตั้งอยู่หมู่ที่ 4 ตำบลท่าดินดำ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี เป็นน้ำตกประหลาดที่เกิดขึ้นมาโดยธรรมชาติสร้างสรรค์เป็นพิเศษ น้ำตกแห่งนี้เกิดจากน้ำผุดจำนวนหลายจุดที่ผุด
ขึ้นมาจากลำห้วยเล็กๆชื่อว่า "ห้วยมะกอก" จากจุดน้ำผุดเหล่านี้ น้ำจะไหลคดเคี้ยวเป็นระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตรก็จะมารวมกันที่อ่างน้ำซึ่งเป็นวังหว้างมีสันหินปูนขวางกันอยู่ น้ำที่ไหลเอ่อมาจากต้นน้ำก็จะทิ้งตัวลงไปปะทะกับหินปูน ทำให้เกิดเป็นน้ำตกกว้างกว่า 20 เมตร ลดหลั่นกันไป หลายชั้นดูสวยงามมาก น้ำจะไหลเป็นทางยาวกว่า 3 กิโลเมตร แล้วจะมาบรรจบกันที่แม่น้ำป่าสัก นอกจากมีน้ำตกที่สวยงามแล้ว ยังมีสะพานแขวนที่สร้างขึ้นเมื่อปี 2535 เป็นสะพานแขวนทำด้วยลวดสลิงขนาดใหญ่ เป็นสะพานแขวนที่ยาวที่สุดในจัวหวัดลพบุรี มีความยาวถึง 66 เมตร เป็นทางเดินข้ามน้ำตกระหว่างฝั่งอำเภอชัยบาดาล กับอำเภอท่าหลวง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น