วันที่ 16 พฤษภาคม 2553 เวลา 13.00 น. ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำภาคเรียนที่ 1/2553 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอชัยบาดาล

วันพฤหัสบดีที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2553

แนะนำหนังสือเด่น

             คนดี ต้องได้รับความนับถือ ความดี ต้องได้รับการเชิดชู
เฉกเช่น คนไม่ดี และความไม่ดี ย่อมสมควรต้องถูกปฏิบัติในสิ่งที่ตรงข้าม และเราต้องร่วมแรงร่วมใจให้คนดี คนถือความดีเป็นธรรมาวุธ ได้เดินเชิดหน้าอยู่ในสังคมทุกสังคมอย่างยกย่อง เปิดโอกาสให้เขาได้ใช้ความดีเดินหน้าดูแลสังคมและส่วนรวมอย่าให้การณ์ที่เกิดขึ้นกับคนดี และความดีใน "ขังเดี่ยวแดนสิบสอง" เกิดซ้ำเกิดซากในชาติบ้านเมืองแม้ถึงที่สุดแล้ว แดนสิบสอง จะเป็นแดนของหัวใจที่พร้อมจองจำเป็นแดนแห่งความรักที่พร้อมจะถูกโซ่ตรวนอันเหนียวแน่นพันธนาการไปตลอดชั่วชีวิตก็ตาม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น