วันที่ 16 พฤษภาคม 2553 เวลา 13.00 น. ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำภาคเรียนที่ 1/2553 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอชัยบาดาล

ประมวลภาพกิจกรรม

กิจกรรมห้องสมุดประชาชนอำเภอชัยบาดาลร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยในแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์